+

Współpraca

Wierzymy, że odpowiedzialność za zagrożonych wykluczeniem spoczywa na nas wszystkich. Dlatego jednym z naszych celów jest angażowanie lokalnych społeczności wokół idei współpracy z młodzieżą.

Działania Fundacji nie byłyby możliwe bez pomocy darczyńców i ludzi dobrej woli, którym leży na sercu los usamodzielniających się Robinsonów.

Zachęcamy więc gorąco - zarówno firmy jak i osoby indywidualne - do włączenia się w działania dla naszych podopiecznych.

Poniżej przedstawiamy możliwe formy współpracy:

  • Włączenie się w finansowanie działań Fundacji (darowizna od firmy lub osoby prywatnej)

  • Wspieranie konkretnego Wehikułu Usamodzielnienia (dotacja celowa np. roczne utrzymanie jednego Wehikułu lub konkretnego programu w Wehikule)

  • Włączenie się w finansowanie jednego z programów Fundacji np. warsztatów letnich, Mikołajek, e-learningu, zakupu lub nieodpłatnego przekazania sprzętu np. laptopów jako nagrody na Olimpiadę Komputerową Virtua

  • Wolontariat Biznesowy (mamy opracowane różne formy zaangażowania pracowników zależne od typu organizacji, ilości pracowników czy lokalizacji). Opracowujemy również strategie CSRowe dla konkretnych organizacji; tak aby były to projekty efektywne i atrakcyjne dla obu stron

  • Udział w programu Asystent Usamodzielnienia ( opieka nad osobą która ukończyła program Fundacji - Wehikuł Usamodzielnienia) i potrzebuje indywidualnych spotkań jako wsparcia w kolejnych etapach swoich działań

  • Do wsparcia naszej akcji 1 % (wpłata w ramach rozliczeń podatkowych)

  • Pomoc w organizacji stażu dla Robinsonów (siedmio lub dziesięcio- dniowy staż w wybranej firmie - najlepiej w okresie wakacyjnym lub feryjnym)

  • Pomoc ekspercka - wsparcie Fundacji przez konkretne osoby lub instytucje specjalizujące się w dziedzinach istotnych dla funkcjonowania Fundacji

Każda pomoc jest dla nas niezwykle cenna !