+

 

 

Wehikuły Usamodzielnienia są w tym roku finansowane przy wsparciu HSBC, Credit Suisse, Fundacji State Street,  z dotacji Urzędu Miasta Szczecin.